Rijnland, een streek bol van variatie
- Beleef de Bollenstreek: een kleurig palet van bloemen-

Keukenhof, 19 maart 2008In het voorjaar geven de bollenvelden volop kleur aan de Bollenstreek. Hier komt het nieuwe jaar pas echt tot bloei.

Uit de hele wereld komen bezoekers genieten van het palet dat wordt gevormd door vele soorten krokussen, tulpen, narcissen, hyacinthen en andere bolbloemen. Met speciale bloemenexposities in de paviljoens van Keukenhof.

De ontwikkeling en inrichting van de Bollenstreek tussen Hillegom en Sassenheim is nauw verbonden met de teelt van bloembollen. Na de tulp is met de lelie de belangrijkste Nederlandse bolbloem, per jaar worden bijna 400 miljoen bloemen geteeld.

Karakteristieke bollenschuren vormen  een kenmerkende verschijning in de hele streek, evenals de groene laanbeplanting. Vele nieuwe bestemmingen worden gezocht om de historische bollenschuren te kunnen beschermen en bewaren. Er zijn in het gebied mooie voorbeelden van te vinden.Lokhorsterduin cultuurhistorisch natuur monument

De ontwikkeling van het oudeduingebied tot de huidige bollenstreek en hergebruik van de bollenschuren is het best te zien tijdens een rustige fietstocht. 

Stichtingbos Hillegom, copyright Jan Schouten

Tijdens de tocht mag een bezoek aan het Lokhorsterduin in Hillegom zeker niet ontbreken.

Het Lokhorsterduin is een stuifduin/middenduin waar de afzanding met bollenvelden en 
het hoge duinbos nog naast elkaar zichtbaar zijn. Een unieke stilteplek waar je jezelf kunt zijn.

De Geestgronden bevatten mogelijk nog archeologische resten vanaf de bronstijd, maar misschien al vanaf de Late Nieuwe Steentijd omdat de hoge ligging in een verder nat landschap aantrekkelijke gronden waren voor bewoning. Het gebied heeft de hoogste cultuurhistorische waardering gekregen van de provincie Zuid-Holland en is tot cultuurhistorisch natuur monument verklaard. Voor een beeld van deze stilteplek waar duinen en bollenvelden elkaar ontmoeten klikt u hier.  Een  unieke beleving van de Bollenstreek.


Duurzame teelt van bloembollen en zomerbloemen

Met recht kan Lisse gezien worden als het centrum van de Bollenstreek. Hier zijn voor bezoekers zowel de historie van de teelt als de moderne veredeling van bloembollen te zien.

Het Museum De Zwarte Tulp geeft een goed beeld hoe de bollenteelt in het verleden plaats vond. Het Proefcentrum voor de bollenteelt draagt zorg voor de verdere ontwikkeling.

Er vindt in de Bollenstreek tegenwoordig vooral duurzame bollenteelt plaats, gebaseerd op een uitgekiend ecologisch systeem waarbij ziektes, bacteriën en parasieten worden bestreden met natuurlijke vijanden. En naast de bollen zijn het vooral de vele zomerbloemen die het gehele jaar door zorgen voor de bekendheid van deze streek. De regelmatige bloemententoonstellingen geven daar blijk van.

In Noordwijkerhout wordt in het begin van het jaar op een grootse wijze het  Carnaval gevierd, ook wel bekend als het "Carnaval van het Noorden". 


Reeds in Middeleeuwen geliefkoosde streek

Kasteel KeukenhofDat de Bollenstreek reeds in de Middeleeuwen een geliefkoosde streek was, mag blijken uit de vele  historische bouwwerken die hier nog altijd te vinden zijn.

De Ridderhofstede 't Huys Dever in Lisse, de Ruïne Teylingen in Sassenheim en Kasteel Keukenhof in Lisse geven er blijk van. Ook de grote landgoederen bij Bennebroek tonen dat het hier voor velen goed wonen was.

Tijdens de jaarlijks landelijke Dag van het Kasteel, op 2e Pinksterdag, kunt u op al deze locaties terecht voor speciale bezichtigingen en activiteiten. Natuurlijk kunt er ook op andere momenten terecht voor een bezoek. 

 
Bloemencorso's in voor- en najaar

Natuurlijk vormen de bloemencorso’s in april en in augustus altijd een goede aanleiding een bezoek te brengen aan de Bollenstreek.

Jaarlijks trekt eind april een kleurrijk corso met voorjaarsbloemen van Noordwijk via Sassenheim en Lisse naar Haarlem. Op de avond daarvoor trekt het corso verlicht door Noordwijkerhout.

 Praalwagen Bollenfeest, Foto Jaap Bol

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

Uit de gehele wereld komen grote aantallen bezoekers op deze dagen naar de Bollenstreek. 


In augustus trekt het corso met zomerbloemen van Rijnsburg via Katwijk naar Noordwijk. Op zondag staan de corsowagens op de Kon. Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Rondom deze corso's vinden tal van andere activiteiten plaats.


Rijnsburg, centrum van wereldhandel in bloemen

In Rijnsburg is een bezoek aan veiling Flora altijd de moeite waard. Wie vroeg is kan zien hoe hier de voorjaarsbloemen en zomerbloemen worden aangevoerd en verhandeld, om vervolgens per vrachtwagen en vliegtuig over de gehele wereld in vele huiskamers de hollandse fleur te brengen.

Wie verder terug wil naar de herkomst van de tulp, kan in Leiden in de Hortus Botanicus de bollen terugvinden zoals die in het verleden door Carolus Clusius naar Leiden werden gebracht, waarmee deze de basis legden voor de rijke bollencultuur. Extra reden voor een bezoek aan deze zeer interessante botanische tuin.


 graden
°C