Rijnland, een streek bol van variatie
De Rijnstreek, Hollandse polders bij uitstek

De Rijn die zich in Duitsland zo imposant een weg baant door de Loreley, vertakt zich zodra hij Nederland binnen komt. Binnen Rijnland vormt deze rivier de idyllische blauwe ader die dwars door de polder via Bodegraven en Leiden naar zee voert. Vroeger vormde de rivier de levensader voor dit gebied. De rivier stroomde in de winter vaak over en zorgde zo voor de vruchtbare gronden die de basis vormen voor het ontstaan van de Goudse en Leidse kaas. 
Dat boeren in dit gebied best goed boerden, is wel te zien aan de vele kapitale boerderijen.

Groene Hart

In de polders gebruikten de boeren open motorboten voor de melkbussen en het vervoer van vee en hooi. In de zomermaanden is het een genot om met een authentieke motorboot een vaartocht te maken door dit deel van het Groene Hart en een bezoek te brengen aan het Fort Wierickerschans, een bijzondere schakel in de Oud-Hollandse Waterlinie. Maar het is ook een heerlijk gebied om te fietsen langs de fraaie rivier of dwars door de groene polders. Bij Bodegraven biedt het kronkelige riviertje De Meije een schitterende combinatie van natuurschoon, fraaie boerderijen en karakteristieke buurtschappen.

Centrum van de kaas

Rustig gelegen langs de Oude Rijn ligt Bodegraven, een plaats met een geheel eigen karakter. Het zal niet verbazen dat in deze plaats vrijwel alles draait om de kaas. Vele tientallen kaaspakhuizen vindt u in het historische centrum, maar ook op de moderne bedrijfsterreinen. We kunnen gerust spreken van de grootste kaasopslag van Nederland. In het Kaasmuseum vinden we de geschiedenis van de kaas en het kaasmaken.
Midden op de Oude Markt staat het enige kaasmonument ter wereld. Hier werd vroeger de kaasmarkt gehouden. Nog altijd is er in de zomer op dinsdag de kaasmarkt waar met traditioneel handjeklap tussen boer en handelaar, de partij kaas van eigenaar wisselt.
Jaarlijks wordt op de tweede dinsdag van september de Kaaskoningin gekozen tijdens een groots feest gewijd aan de boerenkaas. De Kaaskoningin is traditioneel afkomstig uit een boeren- of kaashandelsfamilie. Ze regeert het gehele jaar.

In Nieuwerbrug komen we over de Oude Rijn nog een historische brug tegen met volledig functionerende originele tol. Wie over de brug wil, kan dat alleen door het betalen van een tolgeld aan de tolgaarder.

Jaarmarkt

Even verderop stroomt de Oude Rijn dwars door het winkelhart van Alphen a/d Rijn. De pleziervaart en binnenscheepvaart zorgen hier voor een levendig centrumgebied met vele terrassen aan de Rijnkade. Jaarlijks wordt hier de grote Jaarmarkt georganiseerd die vele bezoekers uit wijde omgeving trekt. Het Archeologisch themapark Archeon met in de zomer zijn Romeinse strijders is een geliefde trekpleister voor gezinnen met kinderen. Het Vogelpark Avifauna vormt uitgangspunt voor schitterende vaartochten over de meren van Kaag en Braasem.

Boomkwekerijen

Direct onder Alphen a/d Rijn vinden we rond Boskoop en Hazerswoude het grootste aaneengesloten boomkwekerijcentrum ter wereld. Veel boomkwekerijen, omringd door talrijke sloten met daarover een groot aantal bruggetjes, bepalen het karakteristieke gezicht van dit gebied. Ruim 70% van deze heesters, buxis, coniferen, rozen en andere vaste planten vinden hun weg naar afnemers in meer dan 75 landen over de gehele wereld. Wellicht staan ze in uw eigen voortuin. Reden te meer eens een kijkje te nemen in dit uitgestrekte gebied waar deze sierteeltgewassen vandaan komen.
In het Boomkwekerijmuseum kunt u de ontwikkeling zien in de loop der jaren. In combinatie met een rondvaart tussen de kwekerijen en een rondleiding bij één van de kwekers krijgt u een uitstekend beeld wat er komt kijken voordat deze sierteeltgewassen bij u in de tuin staan.Verder is een bezoek aan het Rosarium de moeite meer dan waard.

Oase van natuur en rust

Tussen beide woonkernen van Zoeterwoude bevindt zich een oase van rust temidden van de hectiek van de drukke Randstad. Het landschap van Wijk en Wouden is een typerend voorbeeld van een gaaf laagveengebied. Veel van de oorspronkelijke kenmerken zijn nog steeds in de verkavelingsstructuur terug te vinden. weidegbied Zoeterwoude
Het veenweide gebied is niet alleen een gebied met een grote openheid
dat zich prima leent voor rustige wandel- en fietstochten, maar het heeft ook hoge natuur- en landschapswaarden.
Als natuurwaarden kunnen de oever- en slootvegetatie worden genoemd.

Het gebied is rijk aan weidevogels zoals de grutto, de kievit en de scholekster. 

 
Monumentale boerderijen

In de uitgestrekte Grote Polder zijn er vele fietsroutes via ondermeer de zogenaamde kerkenpaden, dwars door het weidelandschap. Kaasboerderijen, een ijsboerderij en een kruidentuin zijn er te vinden in de rustieke Weipoort. Bij Recreatieboerderij Geertje kunnen kinderen zelf de dieren voederen en de jonge geitjes een flesje melk geven. Op de Noord Aa kan je heerlijk ronddobberen in één van de gehuurde roeibootjes.  

Kaasboerderij ZoeterwoudeDe vele monumentale boerderijen met vooral koeien in de wei, zijn er oorzaak van dat boerenkaas één van de belangrijkste streekproducten is. Nog altijd zijn er veel zelfkazende boeren en boerinnen die u graag vertellen over de bereidingswijze en bijzonderheden van de smaak van hun kaas. Ze zijn in het gehele gebied te vinden en vormen een leuke pleisterplaats op uw landelijke fietstocht. 

Op het jaarlijkse boerenkaasfeest in Zoeterwoude presenteren boeren hun specifieke boerenkaas, boerenijs of boerenyoghurt. Er is informatie te vinden over fiets- en wandelroutes in dit groene poldergebied.   
                        


 


 graden
°C