Rijnland, een streek bol van variatie
Regioinformatie

Rijnland, ofwel de Rijn- en Bollenstreek, is het gebied grofweg tussen Haarlem- Den Haag en Woerden. Het gebied wordt gekenmerkt door de kust en duinen in het westen, de Bollenstreek met de Keukenhof in het noorden en de polders en uitgestrekte meren van het Groene Hart in het oostelijke deel. Centraal binnen dit gebied ligt Leiden als oudste universiteitsstad van Nederland met een schat aan cultuur.

Op deze pagina's vindt u
toeristische informatie, info over uitgaan, bereikbaarheid, wegafsluitingen, historische informatie, kaarten, gidsen en boeken.


Belangrijke adressen

Onder 'belangrijke adressen' vindt u adressen van gemeenten, samenwerkingsorganen,
alarm- en hulpdiensten, artsen en zorgintellingen, VVV-kantoren, regionale instellingen, hoger en universitair onderwijs, organisaties bedrijfsleven en makelaardijen. 


Bereikbaarheid

Onder 'Verkeer en vervoer' vindt u de bereikbaarheid van de regio met verschillende vormen van vervoer. Verder een overzicht van de verkeersbelemmeringen door wegwerkzaamheden of door evenementen.

Onder streekprodukten vindt u specifiek kenmerkende produkten van de Rijn- en Bollenstreek met mogelijkheid deze te bestellen.


 graden
°C