Rijnland, een streek bol van variatie
Museum 'De zwarte Tulp', Lisse
Grachtweg 2a, 2161 HN Lisse, tel 0252- 417 900

In de 16e eeuw kwam de tulp naar Nederland, met andere bolgewassen in haar kielzog. Dat is het begin van de bloembollenteelt in de Bollenstreek. Het museum toont vijf eeuwen bloembollencultuur, het laat zien hoe bloembollen worden gekweekt en nieuwe rassen zijn gecreëerd. Gereedschappen en werktuigen uit verschillende periodes worden getoond. De ontstaansgeschiedenis van de Bollenstreek met het  typerende gestreepte landschap achter de duinen, met haaglanen en bollenschuren, is er terug te vinden. 

Bezoek   di t/m zo 13.00 uur tot 17.00 uur 
Gesloten:   ma, 1 jan., 25 dec.
Prijs   volwassenen 7,50; kinderen 5 t/m 12 jaar en 65+ € 6,--; t/m 4 jaar gratis

 Ruïne van Teylingen, Sassenheim

De ruïne van Teylingen is een indrukwekkende ronde waterburcht die het vlakke landschap domineert. Vermoed wordt dat de burcht rond 1200 werd gebouwd. Oorspronkelijk was er slechts sprake van een ringmuur; de donjon werd later in de dertiende eeuw toegevoegd. Behalve de huidige burcht was er een uitgestrekte voorburcht, die eveneens door een gracht was omgeven. Hier verrees in de veertiende eeuw een comfortabel en luxueus woonhuis.

Het kasteel dat oorspronkelijk bewoond werd door de heren van Teylingen diende ter bescherming van de Rijndijk en de weg naar Haarlem. In 1282 verviel de leen aan de Hollandse graven daar de heren van Teylingen geen erfgenamen in de directe lijn bezaten. Later kreeg het slot een functie van jachtslot en houtvesterij van de Hollandse graven. De bekendste houtvester was gravin Jacoba van Beieren die er vooral de laatste jaren voor haar dood verbleef. Zij overleed er op 9 oktober 1436.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, vooral in de periode 1572-1574, werd het slot zwaar beschadigd. In 1605 begon men met het herstel. Nadat het dak van de donjon bij een brand in 1676 werd verwoest, werden de donjon en de ringmuur niet weer opgebouwd. Tot de Franse bezetting van ons land in 1793 behield het slot zijn functie als houtvesterij. De ruïne wordt nu beheert door de Kastelenstichting Holland en Zeeland.

Adres   Teylingerlaan 23, 2215 RT VOORHOUT (rand Sassenhem) 
Bezoek   dagelijks van 14.00 - 17.00 uur. 
Gesloten   1 jan., 25 en 26 dec.
Prijs   € 2,00 / € 1,00 tot 18 jaar en 65+ 

 

  

 

't Huys Dever, Lisse


Huize Dever is een woontoren uit ongeveer 1375, een versterkt woonhuis, waarin de eigenaar met grote status  kon wonen, veilig voor rovers. Omdat de bouwer Reinier d’Ever of Dever een ridder was, is Huize Dever een ridderhofstad. Samen met het voorplein (de “voorhof”) met dienstgebouwen en een paardenstal, werd het geheel omringd door een gracht met een ophaalbrug. In de eeuwen daarna is het eigendom geweest van verschillende adellijke geslachten. In die periode zijn verschillende aanpassingen aangebracht. Een Vriendenstichting heeft het initiatief genomen om de Ridderhofstad te reconstrueren.
 

Adres   Heerenweg, LISSE 
Bezoek   Alleen toegankelijk op speciale dagen zoals Monumentendag
Gesloten   --


Melkmuseum, Noordwijkerhout

Het melkmuseum betreft een privécollectie van een echte melkman, bestaande uit een melkwagen, melkbussen,kratten, flessen en pakken. Verder een centrifuge uit begin 20e eeuw, een flesmachine uit de jaren 50 en een van de eerste koelkasten. Naast de objecten veel promotieartikelen en reclame voor melk- en melkproducten.

Adres   Kerkstraat, NOORDWIJKERHOUT 
Bezoek   dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.
Gesloten   1 jan., 25 en 26 dec.
Prijs   vrijwillige bijdrage 

 graden
°C